21.05.2015

De paden zijn geschoffeld en het onkruid is gewied.  We zijn klaar voor de achtste Dag van het Kasteel, georganiseerd door de Nederlandse Kastelenstichting.  Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei a.s. zijn de moestuin en boomgaard van 10:30-17:00 uur open voor bezichtiging.  Meer informatie over alle 72 kastelen en buitenplaatsen die dit jaar hun deuren openen voor het publiek is te vinden op www.kastelen.nl  U bent van harte welkom!  Heidi

 

13.05.2015

Het wordt heel erg spannend of het gaat lukken de deadline te halen.  De tekst goed krijgen was een hele klus.  Maar het manuscript is nu echt definitief.  We hadden wel vier rondes nodig, of waren het zelfs vijf?  En om tot een goede en door ons allen gedragen selectie van foto's te komen was haast een onmogelijk opgave.  Een eerste opzet van de lay-out heeft zeker geholpen bij het kiezen.  Vanavond gaat de definitieve selectie naar Floris de vormgever.  Allemaal veel later dan gepland.  Als je in je vrije tijd voor uitgever gaat spelen valt het zeker niet mee om je strak aan de planning te houden.  We gaan het zien of we vast kunnen houden aan 12 september, en anders wordt het later.  We houden iedereen op de hoogte.  Heidi

09.05.2015

Ze waren er weer deze zaterdag; de  Deventer Fotokring.  Peter Daniels is hier in opperste concentratie bezig om Spijkerbosch op de gevoelige plaats vast te leggen.  Hij vindt iets bij de achterdeur blijkbaar heel fascinerend.  Vandaag stond ook buiten op het programma.  Ik ben reuze benieuwd naar het resultaat.

   

 

02.05.2015

Er zijn veel leuke vondsten in het huisarchief die het boek niet  hebben gehaald, zoals dit fragment uit een brief van Mary van Limburg Stirum aan haar schoonmoeder, 9 juni 1918:

‘Hoe den [verjaar]dag gevierd wordt?  Half acht spelen in bed bij Pa en Ma met eenige kleine cadeautjes, de juffr., de dienstboden, Pa en Ma.  Daarna algemeen aankleeden, dan ontbijt beneden.  Het hoofdcadeau een aquarium op ’t midden der tafel.  Het is gevuld met waterplanten en badbeesten, in afwachting to ter levende padden/kikkervischjes, waterspinnen en stekeltjes gevangen worden in de vijver.  De stoelen en borden versierd, en alle cadeaus van Sam en fam plaatsen.  Zij zitten tegenover elkaar op de plaats van Pa en Ma.  Er is een plank in de tafel en Pa, Ma en juffrouw zitten aan de uiteinden der tafel.  Juffr. naar de kerk.  Ma boven bij Evert.  Pa zorgt voor de jarigen, deze spelen met water – hulpmiddelen zijn aquarium, 2 gieters en hun bad met de maquet gedierten.  Elf uur naar de zandhoop, dan boven eten, slapen en weer zandhoop.  Om 5 uur wordt er buiten gegeten, thee en taart, daarna brengt Vader de waterwagen uit de tuin, en mogen ze zelf water scheppen en alle perken en hortensia’s in de kuipen gieten, dat is ook plezier zonder eind.  Ze worden zelf dan drijfnat en gaan dan “dood en dood moe” naar bed om 6 ½ uur.  Pa en Ma genieten zeer zoo’n dag en indien de kinders doorgaan zoo als nu met te genieten van hun bestaan en ons geluk te brengen, dan hebben ze waarlijk niet voor niet geleefd.  Misschien ook dat ze wat nut in de maatschappij zullen zijn, in de verre toekomst.’  Ewout

27.04.2015

Uit een in memoriam van Eef van Limburg Stirum door ritmeester A.D.C. van der Voort van Zijp: 

Kornet van Limburg Stirum was op 27 april  1940 gestationeerd bij 4de Regiment Huzaren te Ede.  ‘Aangewezen als commandant van een patrouille (van tien man) kreeg van Stirum opdracht om voeling met den vijand te bewaren.  Vol vertrouwen werd deze taak door hem en zijn huzaren aanvaard, en lange tijd bleef het contact met deze patrouille bewaard.  Om +- 15.30 meldde een door hem gezonden ordonnans o.m. dat de patrouille voor overmacht wijkende, was teruggegaan naar pl. 12 aan den Kunstweg Ede-Arnhem. Verdere berichten bleven uit, totdat tegen het vallen van de duisternis (rond 6 uur) de noodlottige tijding kwam, dat patrouille door sterke gemotoriseerde afdeelingen was aangevallen en voor het grootste deel als verloren  beschouwd moest worden.’  Later bleek dat Eef van Limburg Stirum op 10 mei bij boerderij de Ginkel nabij Ede was gesneuveld.  Ewout

20.04.2015

Vormgever Floris belde.  Hij heeft deze week het manuscript gelezen en is enthousiast.  Hij noemde het een lekker leesbaar boek met een goed ritme.  Dat is als auteur altijd prettig om te horen, maar bijzonder vind ik vooral dát hij het heeft gelezen.  Er zijn niet zoveel vormgevers die de tekst die ze moeten opmaken ook daadwerkelijk lezen.  Floris doet dat bewust wel om zich goed in de materie te kunnen verplaatsen.  Andere boeken door hem vormgegeven getuigen daar ook van.  Hij zoekt altijd een uiterlijk dat past bij de inhoud.  Zo kreeg een boek over beddenfabrikant Auping een hardcover omslag met zachte bovenlaag, alsof het een bed zelf is.  De afspraak is dat Floris nu eerst met een voorstel voor ons boek komt.  We wachten met spanning af.  Ewout

16.04.2015

Bij mijn speurtochten naar achtergrondmateriaal voor het boek kwam ik een prachtig artikel van 3 maart 1962 tegen uit het Dagblad van Amersfoort over Jan Kamperman.  Wat een bijzondere man was hij toch.  Via onderstaande link is het artikel helemaal te lezen.  Heidi

http://archiefeemland.courant.nu/issue/DVA/1962-03-03/edition/0/page/6

Op deze website is onder Blog een telegram uit Rusland aan Jan Kamperman te vinden.