Verjaardagviering anno 1918

on 02 May 2015

Er zijn veel leuke vondsten in het huisarchief die het boek niet  hebben gehaald, zoals dit fragment uit een brief van Mary van Limburg Stirum aan haar schoonmoeder, 9 juni 1918:

‘Hoe den [verjaar]dag gevierd wordt?  Half acht spelen in bed bij Pa en Ma met eenige kleine cadeautjes, de juffr., de dienstboden, Pa en Ma.  Daarna algemeen aankleeden, dan ontbijt beneden.  Het hoofdcadeau een aquarium op ’t midden der tafel.  Het is gevuld met waterplanten en badbeesten, in afwachting to ter levende padden/kikkervischjes, waterspinnen en stekeltjes gevangen worden in de vijver.  De stoelen en borden versierd, en alle cadeaus van Sam en fam plaatsen.  Zij zitten tegenover elkaar op de plaats van Pa en Ma.  Er is een plank in de tafel en Pa, Ma en juffrouw zitten aan de uiteinden der tafel.  Juffr. naar de kerk.  Ma boven bij Evert.  Pa zorgt voor de jarigen, deze spelen met water – hulpmiddelen zijn aquarium, 2 gieters en hun bad met de maquet gedierten.  Elf uur naar de zandhoop, dan boven eten, slapen en weer zandhoop.  Om 5 uur wordt er buiten gegeten, thee en taart, daarna brengt Vader de waterwagen uit de tuin, en mogen ze zelf water scheppen en alle perken en hortensia’s in de kuipen gieten, dat is ook plezier zonder eind.  Ze worden zelf dan drijfnat en gaan dan “dood en dood moe” naar bed om 6 ½ uur.  Pa en Ma genieten zeer zoo’n dag en indien de kinders doorgaan zoo als nu met te genieten van hun bestaan en ons geluk te brengen, dan hebben ze waarlijk niet voor niet geleefd.  Misschien ook dat ze wat nut in de maatschappij zullen zijn, in de verre toekomst.’  Ewout