Het telegram uit Rusland

on 18 April 2015

Willemien Kamperman heeft het telegram dat haar man Jan heeft gekregen van 'de Russen' nog bewaard.  Het geeft aan dat er een hartelijke band was tussen 'sterrenwacht' Klein Spijkerbosch en the Astronomical Council of the USSR.  Willemien Kamperman

Op deze website is onder Bijdragen het krantenartikel uit 1962 over Jan Kamperman te vinden.